46 Aangevoerde hoeveelheden en bestede prijzen ter markt.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 46