Toestand van den groot- en kleinhandel en van de winkelnering.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 47