c e. Scheepvaart langs de rivieren, kanalen en vaarten. Getal schepen gevaren door de gemeente en door sluizen aan de gemeente toebehoorende. OPVAART. AFVAART. AANMERKINGEN. Getal Schepen. Tonnen inhoud. Getal Schepen. Tonnen inhoud. Werven en scheepsbouw. Schepen op stapel op 1 Januarij. Schepen nieuw van gebouw gedurende het jaar. 1 Schepen op stapel op 31 December. Aantal. Soort. Tonnen inhoud. Aantal. Soort. Tonnen inhoud. Aantal. Soort. Tonnen inhoud. Getal schepen van 10 tonnen en meer in de gemeente te huis behoorende:

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 49