HOOFDSTUK XIII. b. Middelen van vervoer te lande. 50 Inrigtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven. a. Middelen van vervoer te water. Opmerkingen omtrent stoombooten en sclmitendiensten. Verleende en ingetrokken concessiën. Opmerkingen omtrent de diensten tot vervoer van reizigers en goederen. Verleende en ingetrokken concessiën. Getal handelsagenten.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1872 | | pagina 50