TOESTAND HER GEMEENTE. Gemeente UITVOERIG EN BEREDENEERD YAN DEN Al Over het jaar 187^ Ingevolge art 182 rler wet van den 29. Junij 1851Staatsblad N°. 85.) P SNELPERSDRUK. K G. OUKOOP. BREDA.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1877 | | pagina 1