TOESTAND DER GEMEENTE, UITVOERIG- EI BEREDENEERD GEMEENTE over het jaar VERSLAG VAN DEN (Ingevolge art. 182 der wet van den 29 Juni 1851 Staatsblad n°. 85./ Stoomdruk. GEBRs. OITKOOP. Bred*.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1884 | | pagina 1