TOESTAND DER GEMEENTE, UITVOERIG EU BEREDEUEERD over het jaar 18®§* GEMEENTE VERSLAG VAN DEN Ingevolge art. 18'2 der wet van den 29 Juni 1851, Staatsblad n°. 85.) Stoomdruk 6EBR». OU KOOF. ühkd

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 1