/T^ 13 HOOFDSTUK V. Gemeente-eigendommen, Werken en Inrichtingen. s/I. A/c <-^7 ~l- r? '?rzQ7&~ /Zy J Sffi- j A. Eigendommen nikt bestemd voor den publieken dienst. De gemeente-eigendommen niet voor den publieken dienst bestemd, hebben eene geza menlijke oppervlakte van hectare <3 are centiaren,, Zij bestaan uit H.A. - >777^ M2. 77 c/7 o 77. J 7 7. Toestand dezer eigendommen. Van deze eigendommen wordt gevraagd. Soort der Eigendommen. Opbrengst. Kosten van Onderhoud. Landerijen Heidegronden Hout en plant soen Jacht op ge meentegron den Bedrag der daartoe verleende subsidiën. De in den loop van het jaar daarvoor uitgevoerde werken.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 13