V 14 HOOFDSTUK V. B. Eigendommenbestemd voor den publieken dienst en openbare gemeentewerken {in en buiten de gemeente). a. Openbare gemeentegebouwen. Zij zijn de volgende Raadhuis Toren. Scholen. Lijkenhuis. groot HA. A. M2 Ten aanzien van den toestand dier gebouwen valt te vermelden6^*/é&e

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 14