16 It 1 Aanleg en verbeteringen gedurende liet jaar. b. Straten, Pleinen, Riolen en Waterleidingen. 1. De Straten in de gemeente, voor zooveel zij niet begrepen zijn onder de wegen hierna onder letter c vermeld, hebben eene gezamenlijke lengte van Daarvan is begrint eene lengte van meters. met keien belegd eene lengte van meters. klinkers meters. Ten aanzien van den toestand der straten valt te vermelden Öv- meters.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 15