Z//fa*?^Zj/Z^s. é<5~ - ^--1 3- Ten aanzien van den toesland dier wegen en voetpaden valt te vermelden. <^e £$C^vr-?^ rAS.—yy ZZ-Z-ly~/y~^^yA Aanleg en verbetering gedurende het jaar. /fa/ AAC-^ nAA/Z- <A- <A >-z^y -A^Z^y <AZ ■/f faZ Z> 'ZZ^ {f fe. c*-C -rz^ ts& ZaAA^-P-^-AA-^c/> t^/Ze ^A^AL^C/Z yfa/A-A^-Z t^/Cy- ZA *«- JfaZzZtZ ZZZ /^a ,,-^/Z, ^y/Z ZAyyAt-y*-^ ^Z^Zy^yy-yZy yaaa^- f Z^- ZZ.faL Z^Z '"LzZ aZA Ze- 19 Hf-y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 19