d. Rivieren, kanalenvaarten en bijbehoorende werken, als: waterkeeringenoverlaten, lijnpaden, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en ladingplaalsenbruggen, veeren, overvaarten. e. Havens. 20

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 20