1\ Toestand Aanlegging en verbetering gedurende het jaar. Begraafplaatsengemeente Getal en o

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 21