c IV. Gast- en ziekenhuizen en krankzinnigen-gestichten. AANDUIDING DEK HUIZEN EN GESTICHTEN. Verpleegden op 1° Januari aanwezig. Aantal van gedurende het jaar opgenomen personen. Aantal gedurende het jaar ontslagen personen. Aantal verpleegden gedurende het jaar overleden. Aantal verpleegden op 31 Decem ber aanwezig Totaal der verpleeg- dagen. Voor ieder huis of gesticht afzonderlijk. Bezoldiging van de genees-, heel- en verlos kundigen. Kosten van de geneesmid delen. Aantal gereed gemaakte recepten. Toestand. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. S S 7 k V. Geneeskundige dienst hij armenverpleegd in hunne woningen. 1. Wijziging in de regeling van den dienst (ook betreffende koepokinenting). 1 -v1 7 2. Belooning van de genees-, heel- en verloskundigen. uZr Z 3. Kosten van de geneesmiddelen. 4. Aantal gereed gemaakte recepten. v (*-) Waar eene ziekeninrichting bestaat als afdeeling van eenige andere instelling of gesticht, wordt dergelijke opgaaf uitsluitend vereischt van de in die afdeeling verpleegden.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 24