9 7 /<ScS U2 cn •-s X SOORT DER SCHOLEN. O T5 S3 c "3 G 1 G 32 Kweeke- lingen. Man. Vrouw. Scholen voor gewoon lager onderwijs Scholen voor meer uitge breid lager onderwijs 7 4 Getal leerlingen op 15-Jan uari. Geheel getal. Man. Vrouw. Getal kosteloos ou- derwezenen. Man. Vrouw. Getal leerlingen op 15 April. Geheel getal. Man. Vrouw. Getal kosteloos on derwezenen. Man. 1 Vrouw. Getal Getal leerlingen op Hi' Juli. leerlingen op-44 October. Geheel getal. Man. Vrouw. Getal kosteloos on-;Geheel getal, derwezenen. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Getal kosteloos on- derwezenen. Man. Vrouw. O SS O- a o SS GC cs sr tri B O O t-d i-3 cj W O O fcH P O p p- en 00

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 31