M I i V\ u V H X A C5 C- S tn p p !3. 3. CD CD Q CD 3 ?2 3 3 ?r CD: 3 CD -• 3 3 3 CD CD cS" SOORT DER SCHOLEN. Scholen voor gewoon lager onderwijs Scholen voor meer uitge breid lager onderwijs O l. r3 cfl wj o S° 73 "C c O _c- 3 _o- ~3 Getal i Getal Kweeke- leerlingen op 15 Januari, leerlingen op '15 April lingen. Getal - Getal Geheel getal, i kosteloos on-Geheel getal.| kosteloos on- 1 derwezenen. derwezenen. Man. Vrouw. Man. Vronw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Getal leerlingen op 15 Juli Getal leerlingen op 15 October. Getal Getal Geheel getal.;kosteloos on- Geheel getal, kosteloos on- derwezenen. derwezenen. I Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. Man. Vrouw. 00 oo

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 33