38 HOOFDSTUK XI. Landbouw en Veeteelt. HOOFDSTUK XII. Nijverheid, Handel en Scheepvaart. 1 Ten aanzien van dit hoofdstuk wordt verwezen naar den inhoud van het afzonderlijk verslag van den Landbouw over 188 d7 1. Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verkiezing voor de Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gedurende het jaar 188 0) Datum der Verkiezing. o p UITSLAG DER VERKIEZING. Datum der Verkiezing. s <1 bcS •3 S P (D -4-a •—i w C3 <D -*± 5 UITSLAG DER HERSTEMMING. (i) Bij elke verkiezing moet de naam benoemd of een opnieuw benoemd lid is. van dèn verkozene opgegeven worden met aanduiding of het een nieuw

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 38