40 STAAT van de voornaamste Ambachten. SOORT A M BACHTE N. AANTAL ARBEIDERS. f/O z der (Van elke soort het aantal.) volwassenen. volwassenen. kinderen. kinderen. (mannen.) (vrouwen.) (mannen.) (vrouwen.) <2-^1 A?

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 40