48 HOOFDSTUK XIII. Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven, Opmerkingen omtrent stoombooten en schuitendiensten, Verleende en ingetrokken concession. b. Middelen van vervoer te lande. Opmerkingen omtrent de diensten tot vervoer van reizigers en goederen, hetzij over de gewone, hetzij over de spoorwegen. Verleende en ingetrokken concessiën. a. Middelen van vervoer te water.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 48