50 Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders der gemeente en aangeboden aan den Raad der gemeente in zijne openbare vergadering van d Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 50