HOOFDSTUK III. Gemeentebestuur. 3 Personeel. a. Het pers^n^el van den Raad bestaat uit ledenals 4 Treedt af in /f scfdy?/ p 's Verandering in het personeel. p-v-e^tdeJUy CTö^^'y5^ 'p'r-yri'^-i'Myy <2- ^Jz_L-z- -£$-/> j /yyy y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 5