C) HOOFDSTUK III, Door den Raad zijn op de hierna vermelde tijdstippen vastgesteld de volgende ver ordeningen 1. Strafverordeningen te weten (C V Naar een door Burgemeester en Wethouders, ingevolge art. 177 der gemeentewet ingesteld onderzoek, is voortdurend kracht toe te kennen aan de volgende plaatselijke verordeningentegen wier overtreding straf is bedreigd De algemeene herziening, voorgeschreven bij art. 178 der gemeentewet, heeft plaats gehad in de openbare vergadering van den Raadgehouden den zzrf x i Plaatselijke verordeningendoor den Raad gedurende het jaar vastgesteld. (Opgeven den titel of het onderwerp.) Serf c/7

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1888 | | pagina 6