TOESTAND DER GEMEENTE, UITVOERIG EN BEREDENEERD GEMEENTE over het jaar 18 V" VERSLAG VAN DEN Ingevolge art. 182 der wet van den 29 Juni 1851, Staatsblad n°. 85.) Stoomdruk. GEBR». OU KOOP. - Hkki»».

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1892 | | pagina 1