UITVOERIG EN BEREDENEERD VERSLAG TOESTAND DER GEMEENTE, TETERINGEN. over het jaar 18 /j/% GEMEENTE -—^✓vaaAAAA/VVVVV*^"^---' VAN DEN Ingevolge art. 182 der wet van den 29cn Juni 1851, Staatsblad n°. 85.) Stoomdruk, - GEBRs. OUKOOP. - Breda.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1894 | | pagina 1