teterjngen. UITVOERIG EI BEREDEIEERD VERSLAG TOESTAND DER GEMEENTE, GEMEENTE over het jaar 18 «-^^VAAAA/^vAA-'W^^- VAN DEN [Ingevolge art. 182 der icet van den 29cn Juni 1851, Staatsblad n°. 85.) Stoomdruk, - GEBRS. OUKOOP. - Broda.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1898 | | pagina 1