GEMEENTE UITVOERIG EI BEREDENEERD VERSLAG OESTAND DER GEMEENTE, 31. VAN DEN over het jaar 19 {Ingevolge art. 182 der wet van den 29en Juni 1851, Staatsblad n°. 85.) ^8^ 3^6

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1903 | | pagina 1