Jd Hoofdstuk V. h jLtJÏ+yL - 14 - B Eigendommen, bestemd, voor den pnhiieken dienst en openbare gemeentewerken (in en buiten de gemeente.) a. Openbare gemeente-gebouwen. Zij zijn de volgende Raadhuis groot Toren; Scholen. Lijkenhuis. JL. H.A. 3 S A. ff - J7) cA. 3ió ALce A 1/c^, /yy.J ct _.c A3e/' y J C v-r -V-CA^r C-/Z^X^L Af V c/e». Zl,_ cC jt AZ <x< fójz cZ/~&/Z~ 3/ 7v? AA*-i 2. eJ/M. *3 ój CJ j CAL. d^i //e A/Z ij <3 -?^uz 7 73 c> Ten aanzien van den toestand dier gebouwen valt te vermeiden: (3a?/ oA f c 7<-(*1 Z/ 4 4 lÊÊk

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 14