AUa -ejzrz. Ae A^exAty-ty^- jA/sl/Z-h Aq HCJL J. AlAc AAAc /AS/csAA ^ALA-^ A~ X/sAw, <Ae AA/A^U e-y cAe <^t AA^e^yy-A^^ de c^iey-yy-z^ AAy-eAjrA A^XA-e Aa£? A2^-AAA4_^ /y A /Ae AJ C-ë-t X AA^A et* A* As' A rAf AAs- SS Ay/s A? Afy A f-si* yAe- - Afa_^% <y Aey/ o j-sAc /yA~ - e. <j'Cf t,1 /cJ AA^ XA? AAO&A— {Ag# r-^tn^gsTz^f -&As'As-eAz /xAAeA- Hsn cAA. t-AA/rAé-n^/zy, AA- ■4 eAe A-Ayy&A- cAe <zecs-aAest AA cAe^^c -iz* cA-e. AeaAi i^AdtyC/Le^ {At AAes-e^e - ~AApg yAcpA jAAz^VyA^* OyAyAeyXXcAe yAjj/A~ *1 &Ae AA/x-r A As- e Ay X-A-Xey y' yt /A-e t. A.C A Af X t c /s y/sz-r üAe Af!J As cAxleet AActAe^s J! Ao-^s/MS^, u Aa O-Os*-, yfe At /'S' At' z j J /-- <A A <X zt /Ayy/'yy y v A/\A ysy A - 17 - Aanleg en verbetering gedurende het jaar. 3. De Waterleidingen in de gemeente zijn de volgende: Ten aanzien van hun toestand valt te vermelden:

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 17