- 18 Aanleg en verbetering gedurende het jaar. 4., Riolen. e. i c/-e -tsii. ate^i -Con. ~^c 7/y 5 l ccjf/^e /sT-e^z- jjL- c. Wegen en voetpaden, belioorenle aan en onderhouden door de gemeente. Deze wegen hebben eene gezamenlijke lengte van ^Sef/d/ meters Daarvan is begrint eene lengte van - Daarvan is met keien belegd eene lengte van tf// Daarvan is met klinkers belegd een lengte van A De voetpaden hebben eene gezamenlijke lengte van

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 18