GEMEENTE 1 /z r UITVOERIG EN BEREDENEERD Van den over het jaar VERSLAG {Ingevolge art. 182 der wet van den 29en Juni 1851, Staatsblad n. 85). No. 31.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 1