Hoofdstuk VI&. Gemeente-Politie- - 27 - 4 Voornaamste veranderingen in het personeel. Aigemeene opmerkingen omtrent den dienst. Maatregelenvan de poiitie en algemeene toestand. -£^z 6^-ol^ 'c^Jl ^z^o-^r tf^juLóL</ ^ZA~e y

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 27