- 28 - Opgave der gedurende het jaar voorgevallen branden en rampen, die opmerking verdienen. Opgave der persoonlijke diensten, waartoe de inwoners ter handhaving der openbare orde in het algemeen belang mochten 7,ijn opgeroepen (art. 192 der Gemeente-Wet).

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 28