Hoofdstuk VIII. Kerkelijke Zaken. - 30 - Uitgaven voor den openbaren eeredienst. (Subsidiën voor bouw of herstel van kerken en pastorijen toelagen aan predikanten, pastoors, kapelaans, enz.kosten van bouw en onderhoud van pastorijen). Makingen en schenkingen voör godsdienstige doeleinden, krachtens machtiging aanvaard.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 30