z z a V /Aj ZS9 /AJ jy Z /aj Js W O X X y SOORT SCHOLEN. O O O C W c O O Kweeke- lingen. Man. Vrouw Getal leerlingen op 15 Januari. Geheel getal Man. Vrouw. Getal kosteloos on> derwezenen Man. Vrouw. Getal leerlingen op 15 April. Geheel getal Man. Vrouw. Getal Kosteloos on- derwezenen. Man. Vrouw, Getal leerlingen op 15 Juli. Geheel getal Man. Vrou Getal kosteloos on- derwezenen Man. Vrouw. Getal leerlingen op 15 October. Geheel getal Scholen voor ge woon lager onderwijs Scholen voor meer uitgebreid lag'er onderwijs. Man. Vrouw. Getal kosteloos on- derwezenen. Man. Vronw. O4 O P* O I CD P <1 O O l-S t-l era CD l-i O p p- CD >S «5: ra O O 'D D w H C W h—I

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 31