- 32 - Kosten van onderwijs. a. Jaarwedden der onderwijzersmy 16 b. Vergoeding aan onderwijzers aan het hoofd van scholen staande, wegens gemis van vrije woninglp V c. Toelagen en bijdragen tot opleiding van onderwijzers d. Kosten van het herhalingsonderwijsp b e. Kosten van het stichten van schoollokalen en onderwijzerswoningen y p f. Kosten van het instandhouden van schoollokalen en onderwijzerswoningen. fip g. Huur van schoollokalen en onderwijzerswoningen h. Kosten van het aanschaffen en onderhouden van schoolmeubelen Q p* i. Kosten van het aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften f S b k. Kosten van verlichting en verwarming en van het schoonhouden der school lokalen - J f p t P V l. Kosten van het plaatselijk schooltoezicht LU ia*&u~iflf m. Kosten van de vergelijkende examens J n. Kosten van de schoolbibliotheken o. Kosten van belooningen en eereblijken p. Verschillende uitgaven Totaal f//) Subsidiën. a. Door het Rijkj f Pb b. Door de Provincie Totaal f 5 U, bb Ontvangen vergoeding ingevolge art. 45 der wetf £/PUé Aanbouw en vernieuwing van schoollokalen en onderwijzerswoningen, gedurende het jaar. cLe ^4Jol 9 cL

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 32