- 36 - Middelen, zoo gewone als buitengewone, tot leniging en vermindering der ai'moedê inzonder heid door onderwijs en werkverschaffing. J i zz /tj -/Z' V /y'C'z- f S/ fy Z'/ ÜC. S y 1z c f 'eSz oj^ clyyzs-z oLttsz j? O O^jC-yz fc -y^</ De tabellen van het Armwezen, hierbij benoodigd, kunnen hierbij gevoegd worden.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 36