Hoofdstuk XI. Landbouw en Veeteelt. Hoofdstuk XIL Nijverheid, Handel en Scheepvaart. S a O CS3 a O ctJ O O c3 a a - 38 - Ten aanzien van dit hoofdstuk wordt verwezen naar den inhoud van het afzonderlijk verslag van den Landbouw over 19 O 6 Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verkiezing voor de Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gedurende het jaar 19 Datum der Verkiezing. CD f-t -4-3 CD CO -4-» c3 ci CD fcD UITSLAG DER VERKIEZING. Datum der Verkiezing. 0) m 5-w CD -4-0 O CD CO d O d a <4 O d <1 rQ <D UITSLAG DER HERSTEMMING. (I) Bij elke verkiezing moet de naam van den gekozene opgegeven worden met aanduiding of het een nieuW benoemd of een opnieuw benoemd lid is.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 38