- 41 Nieuw ingevoerde werktuigen en verbeteringen. 7 Verleende concessiën.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 41