- 48 - Hoofdstuk XIII. Inrichting, in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven. a. Middelen van vervoer te water. Opmerkingen omtrent stoombooten en schuitendiensten. "Verleende en ingetrokken concessiën. b. Middelen van vervoer te lande. Opmerkingen omtrent de diensten tot vervoer Van reizigers eh goederen, hetzij over de ge wone, hetzij over de spoorwegen. C*~~ C*SZ- c*- Verleende en ingetrokken concessiën.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 48