Burgemeester en 'Wethouders vserr.eemd, De Burgemeester

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1906 | | pagina 50