f f i Hoofdstuk IV. Geldmiddelen - 12 - Volgens de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening over 19 o b beloopt het geheele bedrag der ontvangsten f zé S S JL het geheele bedrag der uitgaven r? Volgens de door Gedeputeerde Staten goedgekeurde begrooting voor het jaar 12 0?. beloopt: het geheele bedrag der geraamde inkomsten fi/yyoS,}1/* het geheele bedrag der geraamde uitgaven. n y <j o J V - duL^ t

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 12