7 - 19 - tó Ten "aanzien van den toestand dier wegen en voetpaden valt te vermelden. 7oJ>. i-L^^sL cÜUx cr*-&~L OA-^C^SLU-, ■j VJLCL Z^, Md 'j^~i /x^<Ax^1 dJUy /l^^t CLcê. /OI^^C1J2X£. cc^^t £$-£- /UJ~sS-(^ to-G d-iL x/cx^/ixx-i^ cLt-^ f czJU £jL£ m ï)~iH-^ <L*^J!~6^ i\_A^~S>^vZ2^- \JL-£—CSd JUl^-^d c, o /L/^^Z~iy^p 6_dtj2- A_x--v <W 9-vy ^7/^ A---»-CIÖ^^T w 'p-+-D' v <Ul_ dji^ ~(A^ 4^C*~^.CL CLS^X A/^C*cj^* 1^-t cLoJZ^ct^ cU^-y Cjj^_^J(2_c^vo(_ Aanleg en verbetering gedurende het jaah dfz. \f^-n -iaajl-U cLt~. da. ^dL - diddzju-, 1C*-£ Ar~b~Z^t. <j C^virvO^ d-£ o-w*_dLs^i d<J y^d OCJL^ ^CJLA- djL^ @y-^Ji iij^ u^j ct*-, X.C^.dJUycj n^alLlu, d-C-a^v Cco», de dU-a^, 'Lx^t s -8-*-, t~x cdto-c, J>-~-. xZ (d*~. eJjz.^ c( v ^cudoL o^ U- i-r ldttr~l~ T>* Lc^dd dd-L Ha. dLsK OJ2. <j 0-^ I ll<-l IL "Lld- djt rl^<^_cL oLsl-x ex<-» d. ^^Zd^i a u Ukjl^-, JLji^sl ü-ty~i iLd j LHlo/f X/~V\_.G r/ixA-^xx (L xt^t-qo^ n .^v-x, C^CLJLQ. 'V-&u~~, A~~dtu^dy f dk~n\~ cLe^ CLjlsx fL-O-^y-disUjUl j Iu_, XA^l cZo-^r. cL™^_ J JL^' ^zlJce^U^ 'j~ o^djui. cijLn. \_(H^,cLaa+J! <^<L^, OisJL^d. lLzfc»L*J? cc Ij i~i~ /lAJZ^ldc fcnJLo 0~tr~L IAJLSI. iJIZXba^

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 19