- 20 - <1. Rivieren, kanalen, vaarten en hijbehoorende werken, als: waterkeeringen, overlaten, lijnpaden, sluizen, duikers, beschoeiingen, los- en ladingplaatsen, bruggen, veeren, overvaarten. e. Havens.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 20