UITVOERIG EN BEREDENEERD GEMEENTE Ingevolge art. 182 der wet van den 29en Juni 1851, Staatsblad n'. 85). No. 31.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 1