i yj- n VI. Koepokinenting. Aantal verrichte koepokinentingen, met vergelijkende opgaaf van de voorafgaande drie jaren. \jok - SI I js - 1 j 19 oV 8 J Vil. Toezicht op prostitutie. 1. Verslag van den geneeskundige, met de visitatie belast. 2, Getal visitati├źna. bij vrouwen in publieke huizen wonende; b. bij op zich zelveh wonende vrouwen; c bij nog niet ingeschreven vrouwen. 3- Getal ziek bevonden vrouwen van elke van deze rubrieken en vorm der ziekte.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 25