lu tn^,. La - 26 - till. Toezicht op de Levensmiddelen. 1. Keuring van levensmiddelen. 2. Uitkomsten der keuring. 3. Soort van het drinkwater (pomp-, put- en welwater, vaart- en slootwater) en zijne eigen schappen (kleur, reuk, helderheid, smaak). 4. Maatregelen, genomen tot verbetering van het drinkwater, voor zooverre het niet goed of de hoeveelheid ontoereikend is. I k.- tXcxli: /VuxxJ- ^JLa-oXÏ ^j/udTVwj-v -* G-t-v CLsl^k ck W\_ <j d, Ia (x^% cLA-IkJcA"' a^jlX- e/M-ixC-lA-CyrcX /tcL-O-C^l. /VW- cL <X_2.iL <r^.<r^JL^ iySUL/t 1>JLn^ <j ILv-X C-JLL, CLSL^i /t/-co* &JL~y CL^CLJ} 4SLCj C- Ce J t ft'" it—dA- Q Q<\as-CKA&sv-- OJZ-O Q^T^uxCt<-'c/ CCCA-CA-> GCCA-O-i^ L-A*~ (/Vy (kjLSxJX^zl^ 'XAS <J~S^$^\ CT^-0^- IX. Gezondheids-Commissie. Wanneer een gezondheids commissie in de gemeente bestaat, mededeeling van haar verslag. ^SLytul. oLsxi- tyK^o^v^cL^. JL*Sct-4 ^C—o ui -H_X_ JW yt/Li^d CL&AJ2-^ S {L/l/i^J2X/t~/c fh& /C4 Q G d ,^J£ i e f

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 26