Hoofdstuk I. Bevolking. Loop der bevolking gedurende het jaar. Be'.de Mannen. Vrouwen, geslachten. Werkelijke bevolking op den 31n December van het vorige jaar .2.5 5 8 dig6 SoSY Beide Mannen. Vrouwen, geslachten. Vermeerdering geboorte U U IL[ gedurende het jaar door vestigingj 0 l/J 2 822 Geheele vermeerdering I S 3 V J V J Vermindering stektej 48 gedurende het jaar door vertrek 3 6 y </ó'Y 8X3 Geheele vermindering. J j I 'i 8 0 8j I Verschil tusschen de geheele vermeerdering en de geheele vermindering J8 Bevolking op 31 December van het jaar2 3 62. 2.8 00 5"/ 62, Opgave der op 31 December van het jaar aanwezige personen, be- Mannen. Vrouwen. hooiende tot 1. de Land- en Zeemacht (de laatste met inbegrip van het korps Mariniers)j 2. de bevolking der gevangenissen 3. gestichten en bewaarplaatsen voor krankzinnigen- Opmerking omtrent den loop der bevolking Beide gedurende het jaar. Mannen. Vrouwen, geslachten Getal geborenen in j levend. 126 de gemeente levenloos aangegeveneny X. 6> Te zarnen Cj éi Sterfte in de gemeente zonder levenloos aangegevenen 2 O 23 y jj Getal huwelijkenJ

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 3