'la.fijJljJi. bJe du o-l*-<Lh*x /ruhJli<i^ t j ïJIul sl^, Am MALmv,U Hoofdstuk X. Armwezen. Beknopte beschouwing van den toestand van de behoeftige klasse, in het laatst afgeloopen jaar, vergeleken met dien van hit vorige jaar of van vroegere jaren. - OU_ Cst cLiux J>-eJ*. ja. LLvoiJe- (Ld c^iIh^v^k -je cJij JtsCsH-J siwjd* SLT\- /yucJlX- ^rvt_ Cj U^A X-L. <j oy\_ 3-e_ cte^L. J&xsvJbJM X+u. 1^- cJx AXju^. Xm a sl. i Redenen van voorhof achteruitgang. m

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 35