7 Hoofdstuk XL Landbouw en Veeteelt. Hoofdstuk XII. Nijverheid, Handel en Scheepvaart. a s - 38 - Ten aanzien van dit hoofdstuk wordt verwezen naar den inhoud van het afzonderlijk verslag van den Landbouw over 19 o J Kamer van Koophandel en Fabrieken. Verkiezing voor de Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gedurende het jaar 19 Datum der Verkiezing. G <12 02 J-t g O tS3 4-3 a CD CD 02 cd O cd rG O cd «3 rO O bo UITSLAG DEE VERKIEZING. Datum dei- Verkiezing. G CD 02 5-H <D O G cd O cd G G cd O cd rQ <D bc UITSLAG DER HERSTEMMING. (I) Bij elke verkiezing moet de naam van den gekozene opgegeven worden met aanduiding of het een nieüW benoemd of een opnieuw benoemd lid is. 1

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 38