V y STAAT DER FABRIEKEN SOORT NAAM Aantal arbeiders in de fabriek werkzaam. Gebezigde beweegkracht (stoom, water, gas, enz AANTAL TiJ .^3 s der F A B RI EKEN (Alphabetiscli.) van den EIGENAAE. Volwassen Mannen. volwassen Vrouwen. Kinderen (mannelijk) o kikderen (vrouwelijk) O Stoom- werktui- G 0) bfi Stoom ketels Paarden krachten. p =3 iï c, S-. O k>" 4 CL-t'vvCeA £.J1- 0 -<2>6 - -- - fa&'v-iyt-A^vvjC,- -wtolóx, - J VOAl. Ca^CtLO CT 7 (7 O kv.-V Cf J, 'V ['..-— .'l i: */lL* Co &XL/& 1 - - Iti'MjIjllAvj) - vrvot^( - X/t o -a^X- oua JL fdikjt/x'x l S - J - jr yyyr 3 IL^VA. 0 jto 4 - - s Ix^Xuyyyxd M Het WvHoMt't «u, «ité£uA«3l? «J^vO/L*L - tbd^kjutilhi.. "^"co^ró^i - y X -It. - itjtM i IJ - - iïrvi^v- y LA- C—-CL^ %jl JS c^Lo-v iy £sAl j fa. o^i f i "(Lu^4 erv\^^~~ a V V 7 lcljl, V 7^r Cf /W^LO cvEytv^VV<f 7 A j - - ux*-e\ ^fci-vvvf^a *A- Vrüei^cL j - - - 8 HAL tsvc b -IAIXUJ. /W\. - )K. 0 t <c>w$ isbid IJ - 1 - l s d L V 1 1 - 1 - G^w. 4^A^W-Ct *U^» Vtic^Lj^-c V n. liyldr, n/r1,-11—J.«y,iik i b V T 1 l - - - e ch/vt^P - ro - Fabrieken zijn nijverheidsinrichtingen, waarin 20 of meer arbeiders werkzaam enz.) gebruik wordt gemaakt. Alle andere zijn Ambachten. Tot de kinderen worden in verband met de wet van 19 September 1874- (St.bl I I is h- I nijverheidsinrichtingen, waarin 20 of meer arbeiders werkzaam zijn, benevens die met een getal van minder dan 20 arbeiders, indien daarin van mechanische beweegkracht (stoom, water, gas, makt.. Alle andere ziin Ambachten. 130) gerekend de personen van volbrachten 12jarigcn tot volbrachten löjaiigen leeftijd. Alle anderen zijn volwassenen.

Raadsnotulen en jaarverslagen

Teteringen - Verslagen van de toestand van de gemeente | 1907 | | pagina 39